diumenge, 26 de gener del 2020

Els ecosistemes!

Seguint amb el nostre projecte dels llops i llobes i cobrint els dubtes i hipòtesis que els mateixos infants realitzaven, va sorgir la idea de realitzar diferents maquetes. Aquestes, havien de tenir relació amb els dos ecosistemes que havíem estudiat a classe, com són el terrestre i el marí. D'aquesta manera, els alumnes podien aprofundir més amb aquesta temàtica i especialitzar-se amb l'ecosistema que l'equip desitjàs.

En primer lloc, cada equip, mitjançant el treball cooperatiu, havia de decidir quin ecosistema volia realitzar (marí o terrestre). Un cop aquest estava pensat i tots els membres de l'equip hi estaven d'acord, vaig repartir un full a cada un i mitjançant l'estructura del full giratori, cada equip traçava dues columnes i col·locava en elles tots els éssers vius i tots els éssers inerts que desitjaven que hi apareguessin al seu ecosistema.

Prèviament, havíem estudiat a classe els diferents elements que hi conviuen dins un ecosistema (éssers vius i els éssers inerts), així com les seves diferents classificacions. Quan tots els equips ja havien elaborat les dues columnes, amb tots els exemples d'aquestes, mitjançant la mateixa estructura cooperativa, havien de realitzar l'esborrany de la seva maqueta, dibuixant tots aquells elements que prèviament havien escrit a les taules.


A continuació, adjunt una recull de fotografies:
En segon lloc, quan tots els equips ja tenien elaborats els seus esborranys, els hi vaig donar una base d'orientació perquè en ella, poguessin guiar-se i comprovar que no els hi faltava cap element en el seu ecosistema, és a dir, tots aquells conceptes que treballàrem a les diferents sessions (éssers vius, éssers inerts i els membres d'una cadena alimentària). 

A continuació, adjunt un recull de fotografies:

   


En tercer lloc, quan els equips ja tenien elaborat els seus esborranys i havien comprovat que tots els elements apareixien a la base d'orientació, passarem a dissenyar la nostra maqueta. Per elaborar-la, els infants podien utilitzar tot tipus de material, ja fossin plàstics, cartons, cotó, plastilina, entre altres. Cada equip, podia portar a l'aula el seu propi material per així confeccionar-la amb més creativitat i imaginació. A part, vaig dur diferents materials a l'aula pel fet d'ajudar als infants a la construcció de les seves maquetes. 

Un cop tots els equips tenien el material necessari, vaig repartir una placa de fusta a cada un i aquesta, seria la base del seu ecosistema. Per tant, els infants mitjançant l'esborrany realitzat prèviament i el diferent material que havien portat de casa, començaren a realitzar la seva maqueta. Per fer-la, cada equip va haver d'organitzar-se, repartir tasques, fomentar la cohesió d'aquest, escoltar diferents propostes dels seus companys, acceptar i acordar el seu funcionalment, entre altres. 

A continuació, adjunt un recull de fotografies de l'evolució de les diferents maquestes:

Com bé podeu veure, els infants estaven molt engrescats amb l'activitat, tenien una immensa il·lusió per realitzar-la contínuament i es posaven tristos quan no tocava seguir avançant amb la maqueta. Cal comentar, que vàrem dedicar moltes sessions a la creació d'aquestes, ja que és una activitat que ho necessita i ho requereix. D'aquesta manera, els alumnes podien estudiar i comprendre de la millor manera (realitzant-ho a la pràctica) tots els continguts apresos durant el primer trimestre.

En quart lloc, una vegada els ecosistemes ja estaven elaborats, els infants havien de preparar-se una exposició oral de la maqueta que havien elaborat. Per això, primer escriviren al quadern tots aquells elements que hi apareixien, mitjançant l'ajuda de la base d'orientació. Un cop escrits, cada equip va repartir-se els diferents punts a exposar, mitjançant l'ajuda dels mestres que hi havia a l'aula.  

A continuació, adjunt un grapat de fotografies sobre les maquetes realitzades pels nostres infants:Com podeu observar, els nostres infants realitzaren un esforç increïble i el resultat final fou esplèndid, ja que quedaren unes maquetes magnífiques!!!!!! 

Per acabar, i aprofitant que els infants de 2n de primària començaven a estudiar els éssers vius, anàrem a la seva classe i així cada equip els hi va poder explicar la seva maqueta, tenint en compte tots els diferents punts que havien escrit al quadern i recordant els apartats que cada alumne havia de saber contar als seus companys de 2n. Aquesta experiència fou molt enriquidora per a ells, ja que estaven emocionats, entusiasmats i nerviosos pel fet de poder ensenyar alguna coseta als seus companys de 2n. El resultat fou espectacular i tots els alumnes gaudiren molt de l'activitat, tant els infants de 3r com els de 2n. 

A continuació, adjunt un recull de fotografies de l'exposició oral:En definitiva, una experiència magnífica, molt significativa i funcional pels nostres infants!!!